Reverzní logistika


Reverní logistika byla jako pojem zpočátku opomíjena pro potřeby teorií. Reverzní logistiku definujeme jako tok použitých výrobků, obalů a jiných materiálů, které vycházejí od spotřebitele. Reverzní logistika se tedy převážně zabývá odvozem odpadu ve formě spotřebovaných výrobků a vráceného, tedy reklamovaného zboží. Reverzní logistika se stává stále rozšířenějším pojmem a věnují se jí i odborníci z Evropské Unie.
Za tím, že se reverzní logistikou zabývá stále větší okruh odborné veřejnosti stojí moderní otázky, jak nakládat s odpady a samozřejmě ekologicky udržitelné životní prostředí. Řada zemí a to nejen v Evropské Unii se rozhodla problémy nakládání s odpadem alespoň částečně řešit recyklací výrobků a obalů. Díky současné legislativě jsou firmy odpovědny za celý životní cyklus výrobku, tedy od získávání surovin až po likvidaci odpadu.
Příkladem je fakt, že některým podnikům je zákonem dána povinnost odebírat své výrobky zpět např. baterie a zajistit jejich ekologickou likvidaci. To vedl k nutnosti řešit tok výrobků z koncového místa užití zpět do místa jeho vzniku. Tyto aktivity tedy vedou materál zpětným (reverzním směrem).
Na tyto skutečnosti odborníci z řad logistiků byli nuceni reagovat a vznikla reverzní logistika, jejichž hlavní náplní je podpora alternativního využití výrobků a obalů, které byly již jednou využity. nebo nemohou být prodány(sezóní zboží, zboží s prošlou dobou trvanlivosti, nebo částečně nefunkční výrobky).
Reverzní logistika byla původně spojována pouze s recyklací výrobků a obalů. Definice pod kterou nacházíme reverzní logistiku dnes jsou odvislé od konkrétního průmyslového odvětví se kterým je reverzní logistika spojována. A tak maloobchod vidí reverzní logistiku v zajištění přesunu neprodaného zboží a reklamovaných výrobků zpět k subjektům od kterým bylo zakoupeno, nebo kteří jsou ochotni zboží odkoupit a znovu zpracovat. Výroce zase reverzní logistikou získá zpět vícenásobné množství použitých obalů, popř. pokazených výrobků, jako sekundárního zdroje surovin.

Obecná definice reverzní logistiky zní:
Hlavní náplní reverzní logistiky je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý.

Galerie

O nás

Jsme specialisté v oblasti spedice, vnitrostátní a mezinárodní dopravy, logistiky a skladování. Tým našich zaměstnanců se Vám bude vždy profesionálně věnovat v následujících oblastech:

Kontakty

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na kontaktech uvedených níže:


Adresa:
Yonix s.r.o., BUSINESS CENTRUM, Kostelecká 879, 196 00 Praha 9.
Telephone:
FAX:
Others:
E-mail: sales@yonix.cz